Jesteśmy w trakcie transformacji na nową normę ISO 9001:2015.

We wrześniu 2015 r. wydano znowelizowaną normę ISO 9001. Organizacje posiadające certyfikat systemu zarządzania jakością powinny dostosować się do nowych wymagań w trzyletnim okresie przejściowym.

Norma uległa kilku istotnym zmianom, wynikającym między innymi z wprowadzenia nowego układu wymagań, bazujących na ocenie ryzyka. Podkreślona została konieczność monitorowania i pomiaru szans oraz zagrożeń. Zwiększono rolę przywództwa najwyższego kierownictwa w zakresie tworzenia i nadzoru systemu zarządzania jakością. Powiązano ściślej system zarządzania ze strategią i procesami biznesowymi firmy.

Zbiorniki
Przeciwpożarowe

Zbiorniki
Wody pitnej

Zbiorniki
Solanki

Pompownie

Grupa Kapeo

Copyright © 1997 - 2018
KAPEO Sp. z o.o.