Uzyskaliśmy certyfikat FM Approvals!

Certyfikat FM Approvals wystawiany jest przez amerykańskie towarzystwo ubezpieczeniowe FM Global, certyfikujące wyroby i usługi, których funkcjonowanie przyczynia się do zminimalizowania strat.

Produkty oznaczone certyfikatem FM Approvals spełniają jedne z najwyższych na świecie standardów jakości i bezpieczeństwa.

Warunkiem uzyskania oraz podtrzymania certyfikatu FM Approvals są regularne audyty kontrolne w miejscach produkcji, które potwierdzają podtrzymanie standardów jakościowych. Program certyfikacji objął większość naszej dotychczasowej oferty, zgodnie z załączonym typoszeregiem.

Zbiorniki
Przeciwpożarowe

Zbiorniki
Wody pitnej

Zbiorniki
Solanki

Pompownie

Grupa Kapeo

Copyright © 1997 - 2018
KAPEO Sp. z o.o.