Etapy montażu

Stosowany przez nas system montażu zbiorników składa się z niezależnych etapów, dzięki czemu jest bardzo praktyczny i eliminuje konieczność stosowania ciężkiego sprzętu.

1 Etap — Przygotowanie terenu do instalacji zbiornika

Etap ten obejmuje przygotowanie terenu oraz wylanie betonowej płyty, na której osadzony zostanie zbiornik. Na tym etapie na miejsce budowy dostarczane są materiały potrzebne do budowy zbiornika.

2 Etap —  Montaż zbiornika

Po wyschnięciu płyty betonowej i skompletowaniu niezbędnych materiałów, wykwalifikowana grupa pracowników firmy KAPEO przystępuje do montażu zbiornika. Zbiornik jest montowany z użyciem siłowników hydraulicznych zewnętrznych. Następuje podniesienie konstrukcji stalowej z równoczesną instalacją izolacji wewnętrznej, ułożeniem membrany i montażem wyposażenia. Zbiornik zostaje przymocowany do płyty betonowej kotwami i śrubami kotwiącymi.

3 Etap —  Prace wykończeniowe

Nasi pracownicy montują instalację orurowania wewnątrz zbiornika oraz wyposażenie dodatkowe, jeśli takie było życzenie klienta.

4 Etap —  Próba szczelności

Po zakończeniu montażu można rozpocząć jego napełnianie wodą. W pierwszym etapie zbiornik należy napełnić do wysokości ok. 1,5m w celu sprawdzenie szczelności przejść kołnierzowych przewodów technologicznych. W drugim etapie napełniania zbiornik jest uzupełniany do nominalnej pojemności. Zgodnie z normą, czas trwania próby szczelności zbiorników o ścianach nienasiąkliwych wynosi 24 godziny.

W trakcie napełniania może wystąpić zjawisko roszenia na ścianach zbiornika, będące wynikiem różnicy temperatur nalewanej do zbiornika wody oraz temperatury powietrza. Spływające po ścianach zbiornika krople wody mogą spowodować nieznaczne zawilgocenie fundamentu. Nie oznacza to nieszczelności zbiornika.

5 Etap — Rozruch urządzeń elektrycznych

Po próbie szczelności zbiornika można dokonać sprawdzenia poprawności działania urządzeń elektrycznych, włącznie z szafką rozdzielczą. Układ automatyki uniemożliwia uruchomienie grzałek, jeśli lustro wody znajduje się poniżej. Do uruchomienia elektryki niezbędny jest pełny zbiornik.

6 Etap — Certyfikacja

Producent niezwłocznie po zakończeniu próby szczelności i wykonaniu prac elektrycznych przygotuje i przekaże na budowę dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi atestami. Klient otrzymuje kartę gwarancyjną i instrukcję obsługi. Teren budowy zostaje uprzątnięty.

Instalacja zbiorników przeciwpożarowych nie jest skomplikowanym procesem:

  • zbiorniki mają lekką konstrukcję, dzięki czemu mogą znajdować się w niewielkiej odległości od innych budynków
  • do instalacji zbiorników nie jest wymagane pozwolenie na budowę
  • montaż zbiornika jest możliwy wewnątrz budynku, powyżej lub poniżej poziomu terenu (podziemia, piwnice)
  • uzbrojenie terenu nie wpływa na montaż zbiornika
  • każdy zbiornik posiada możliwość demontażu i instalacji w innym miejscu
  • montaż zbiornika jest krótkotrwałym i nieuciążliwym procesem
  • montaż zbiornika jest możliwy o każdej porze roku.

Filmy Kapeo

Water tank

Zbiorniki
Przeciwpożarowe

Zbiorniki
Wody pitnej

Zbiorniki
Solanki

Pompownie

Grupa Kapeo

Copyright © 1997 - 2018
KAPEO Sp. z o.o.