Produkcja zbiorników

Zbiorniki przeciwpożarowe firmy KAPEO oraz ich komponenty produkowane są w Polsce. Firma posiada własne zakłady produkcyjne, w których profesjonaliści w swych zawodach wytwarzają elementy zbiorników.

Wytwarzane elementy zbiorników przechodzą przez wewnętrzny system kontroli jakości. Każdy komponent, każda partia materiału jest sprawdzana. System taki pozwala firmie KAPEO bez obaw oferować 10-letnią gwarancję na produkowane zbiorniki.

Niektóre prace, jak np. cięcie blach laserem, zlecamy zaprzyjaźnionym firmom specjalizującym się w danej usłudze (tzw. outsourcing).

Zbiorniki
Przeciwpożarowe

Zbiorniki
Wody pitnej

Zbiorniki
Solanki

Pompownie

Grupa Kapeo

Copyright © 1997 - 2018
KAPEO Sp. z o.o.